Mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay và đánh máy hợp lệ mới 2023

Để đảm bảo tính pháp lý cũng như tránh các tranh chấp xảy ra khi vay tiền giữa các cá nhân với nhau, bạn cần phải có giấy vay tiền để làm chứng từ. Bạn có thể làm mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tính pháp lý theo hướng dẫn hoặc dowload mẫu giấy vay tiền cá nhân đánh máy được cung cấp trong bài viết sau củả FintechAZ.

Giấy Vay Tiền Là Gì?

Giấy vay tiền hay còn được biết đến với tên gọi khác là hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vay tiền của bên cho vay và bên đi vay.

Nội dung của giấy vay tiền chính là thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, tài sản đảm bảo nếu có và cam kết trả nợ đúng hạn của bên vay.

Giấy vay tiền có rất nhiều hình thức khác nhau như có thể viết tay hoặc đánh máy một phần. Tuy nhiên bắt buộc phải có chữ ký trực tiếp của hai bên cho vay và bên đi vay, cùng người làm chứng (nếu có). Một số loại giấy vay tiền đó là:

 • Giấy vay tiền không thế chấp.
 • Giấy vay tiền có thế chấp.
 • Giấy vay nhanh tiền mặt.
 • Giấy vay tiền dân sự.
giay vay tien la gi
Giấy vay tiền là gì?

Mẫu Giấy Vay Tiền Đơn Giản Được Sử Dụng Phổ Biến Hiện Nay

Hiện nay, có hai kiểu mẫu giấy vay tiền cá nhân đánh máy đang được áp dụng phổ biến, đảm bảo đủ tính pháp lý.

Mẫu giấy vay tiền đánh máy số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:…………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:………………………………………………

Số CMTND:…….Ngày cấp:…… Nơi cấp:…………

HKTT:……………………………………… …………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… …………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:………………………………… ……………

Số CMTND:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……

HKTT:……………………………………… ………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… ………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ……………………..….VND

(Số tiền bằng chữ:………………………………………..)

Mức lãi suất:…………………………..……………………

Thời điểm thanh toán:…………………..…………………

Thời điểm thanh toán lãi:………………..…………………

Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………

Phương thức thanh toán:………………….…………………..

Cam kết của các bên:……………………………………………

BÊN CHO VAY                                                                                                                                          BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy Vay Tiền Đánh Máy Số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ……………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………..

CMND số: ……………………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………… Ngày sinh: ……………………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày …………. Nơi đăng ký …………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: ……………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………….

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Nơi đăng ký …………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: ……..

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn …………… tháng, kể từ ngày: ……………………..

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới

hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký

hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách

nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên vay                                                                                                                                              Bên cho vay

Người làm chứng                                                                                 Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

File Tải Về Mẫu Giấy Vay Tiền Đánh Máy

Link download mẫu giấy vay tiền cá nhân đánh máy tại đây.

Hướng Dẫn Lập Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Ngắn Gọn Đầy Đủ Thông Tin

Khi điền mẫu đơn vay tiền viết tay, hai bên phải đảm bảo đơn giản, ngắn gọn nhưng đủ tính hợp pháp. Cách viết giấy vay nợ cụ thể như sau.

Thông Tin Người Vay

 • Người vay/người cho vay là cá nhân: Thông tin này cần cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên lạc, số điện thoại…
 • Tổ chức: thông tin pháp nhân trên giấy đăng kí kinh doanh, thông tin người đại diện.

Số Tiền Vay Và Kỳ Hạn Vay

Số tiền vay và thời hạn: Đây là thông tin phải được ghi cụ thể bằng chữ, thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm.

Mức Lãi Suất Cho Vay

Lãi suất cho vay: Nếu không tính lãi cũng cần ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”, còn trường hợp tính lãi suất thì cũng ghi lãi suất bao nhiêu…

Phương Thức Trả Nợ Khoản Vay

Phương thức trả nợ: Nội dung này cần nêu rõ cách trả nợ theo phương thức nào? Có thể là chuyển khoản, tiền mặt, tài sản….

Các Thoả Thuận Khác

Thỏa thuận khác: Nội dung này bao gồm phương thức giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh xung đột, các quy định chi tiết về trường hợp một trong hai không tuân thủ theo đúng thỏa thuận, giấy vay tiền cần có ít nhất 2 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong giấy, bên vay và bên cho vay mỗi bên giữ số lượng bản chính giống nhau.

Chữ Ký Xác Nhận Của 2 Bên Và Người Làm Chứng (Nếu Có)

Chữ ký xác nhận 2 bên: Đây là nội dung rất quan trọng, nó chính là minh chứng cho sự có 2 của bên để ký thỏa thuận vay tiền này. Chữ ký nên ghi đầy đủ họ và tên bên vay và bên cho vay.

Giấy Vay Nợ Quan Trọng Thế Nào?

Mẫu đơn vay tiền cá nhân chính là căn cứ đảm bảo tính pháp lý để tránh xảy ra tranh chấp hoặc rủi ro kiện tụng trong quá trình vay tiền, đồng thời nó đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên cho vay và đi vay.

Đây chính là bằng chứng quan trọng nếu một trong hai bên phá vỡ cam kết, xảy ra kiện tụng ra tòa liên quan đến vay mượn và thế chấp tài sản. Nếu khi xảy ra tranh chấp hoặc một trong 2 bên vi phạm thỏa thuận, giấy vay tiền có tác dụng:

 • Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho cả 2 bên.
 • Hạn chế được các trường hợp tranh chấp khi một bên phá vỡ cam kết
 • Là căn cứ trong quá trình kiện tụng liên quan đến vấn đề vay mượn, thế chấp tài sản.
giay vay tien quan trong nhu the nao
Giấy vay nợ quan trọng thế nào?

Giấy Vay Tiền Cá Nhân Hợp Lệ Khi Nào?

Văn bản vay tiền viết tay hay đánh máy đều có giá trị pháp lý như nhau nếu đảm bảo được các yếu tố dưới đây:

 • Giấy vay tiền phải đảm bảo được các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật: Cụ thể là người cho vay và đi vay đều phải có năng lực về hành vi dân sự. Bên cạnh đó, nội dung giấy vay tiền phải đúng pháp luật, không được vi phạm các quy định cấm và trái đạo đức.
 • Hai 2 bên phải hoàn toàn tự nguyện cho vay và đi vay với các nội dung đã thỏa thuận  trên giấy vay tiền
 • Nội dung giấy vay tiền phải đầy đủ thông tin cá nhân của 2 bên như: Tên, ngày sinh, CMND, hộ khẩu, chữ kí, dấu vân tay xác nhận.
 • Giấy vay tiền phải có đầy đủ thông tin 2 bên và số tiền/tài sản vay, lãi suất, mục đích sử dụng, thời hạn trả nợ, xác nhận.
 • Cuối cùng phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để đảm bảo tính pháp lý của giấy vay.

Giấy Vay Tiền Có Cần Công Chứng Không?

Trên thực tế, giấy vay tiền không bắt buộc công chứng, tuy nhiên để đảm quyền lợi của đôi bên khi phát sinh tranh chấp do quá hạn mà không trả tiền vay, không trả lãi vay hoặc những rủi ro không lường trước trong quá trình vay vốn thì công chứng được khuyến khích thực hiện như một biện pháp đảm bảo.

Giấy Vay Tiền Có Hợp Pháp Không? Có Tính Pháp Lý Không?

Văn bản vay tiền viết tay không vi phạm quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng vay tài sản. Nếu giấy vay có đầy đủ thông tin về người vay, CMND/CCCD, chữ ký xác nhận, tài sản thế chấp nếu có, lãi suất vay và thời hạn vay thì đã đảm bỏa tính hợp pháp và pháp lý khi muốn ra tòa kiện tụng.

Giấy Vay Tiền Viết Tay Có Hiệu Lực Không?

Văn bản vay tiền viết tay vẫn được coi là một hợp đồng dân sự bằng văn bản và vẫn có giá trị pháp lý bắt buộc, vì vậy, giấy mượn tiền viết tay có thể dùng làm chứng cứ đòi lại khoản tiền đã cho vay.

Nếu phía bên vay tiền không trả bạn có thể gửi đơn khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tổng Kết

Như vậy, giấy vay tiền chính là minh chứng quan trọng cho một giao dịch mượn tiền giữa bên vay và bên cho vay. Do đó, nội dung cần phải được thể hiện rõ ràng, chính xác và có giá trị pháp lý. Hy vọng những thông tin được cung cấp ở bài viết trên của FintechAZ đã mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn khi cần thỏa thuận tiền.

Tìm hiểu thêm:

File dowload mẫu xác nhận lương 3 tháng gần nhất

Điều kiện vay mua nhà theo gói vay 30000 tỷ là gì?

Tín dụng đen là gì? Có nên vay tiền tín dụng đen không?

Hướng dẫn mua xe trả góp không cần trả trước chi tiết từ A – Z

Bảo hiểm khoản vay là gì? Có cần mua bảo hiểm khoản vay?

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *